FRI FRAGT VED køb over DKK 250 til pakkeshop i DK - Levering: Fra 1-2 dage!

PERSONDATA & BRUGEN AF COOKIES

HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER

Som kunde på loewencph.com er du til enhver tid omfattet af persondatalovens regler samt underlagt de gældende persondataretslige betingelser for loewencph.com (se afsnittet "Persondataretslige betingelser"). De persondataretslige betingelser for loewencph.com kan ændres uden varsel. Hvis du har en kundeprofil på loewencph.com, vil du blive orienteret om sådanne ændringer ved næste login på loewencph.com. Ved at godkende disse salgs- og leveringsbetingelser accepterer du samtidig de persondataretslige betingelser for loewencph.com. Når du handler på loewencph.com, videregiver vi ikke dine personoplysninger, medmindre du giver samtykke hertil. Dine personoplysninger behandles fuldt fortroligt og på betryggende vis og alene til at gennemføre din ordre. For yderligere information om behandling af personoplysninger, gå direkte til loewencph.com’s persondataretslige betingelser.
 
PERSONDATA INDLEDNING
Når du foretager køb eller opretter en kundeprofil på loewencph.com, gælder følgende betingelser i forhold til anvendelsen af dine persondata. Vi opfordrer dig til at udskrive eller gemme disse betingelser.
 
PERSONDATARETSLIGE BETINGELSER
Brugen af loewencph.com er til enhver tid underlagt de gældende persondataretslige betingelser. Betingelserne kan ændres uden varsel. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse betingelser, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail: info@loewencph.com.
 
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Udover de persondataretslige betingelser, som beskrevet her, gælder også Løwén's salgs og leveringsbetingelser, når du handler på loewencph.com.
 
PERSONDATA VED KØB
Når du handler på loewencph.com, indsamler vi en række oplysninger om dig. Vi registrerer: Dit for- og efternavn, dine adresseoplysninger, din e-mailadresse, samt hvilke produkter du køber. Vi anvender disse oplysninger til at ekspedere din ordre. Vi lagrer oplysningerne i en periode på fem år, fra dit seneste køb, i overensstemmelse med regnskabslovgivningen. Vi registrerer desuden, at du har accepteret vores salgs- og leveringsbetingelser og disse persondataretslige betingelser, samt i hvilket omfang du har accepteret, at loewencph.com sender dig e-mails, herunder nyhedsmails. Såfremt du har valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet. I så fald lagrer vi oplysningerne om dig, indtil du framelder modtagelsen af nyhedsbrevet. loewencph.com anvender logstatistik. Det betyder, at vi anvender statistikken til eksempelvis at undersøge, hvilke produkter der sælger bedst. Bemærk! De oplysninger, vi registrerer i forbindelse med dit køb på loewencph.com, anvendes ikke til andre formål.
 
PERSONDATA FOR KUNDEPROFIL
Det er ikke nødvendigt at oprette en kundeprofil for at købe varer på loewencph.com, ligesom det ikke er nødvendigt at foretage køb på loewencph.com for at oprette en brugerprofil. Når du opretter en kundeprofil på loewencph.com, registrerer vi en række obligatoriske oplysninger om dig i forbindelse med din kundeprofil. Det drejer sig om: Dit for- og efternavn, dine adresseoplysninger og din E-mailadresse. Vi registrerer også, hvilke produkter du køber via din kundeprofil. Herudover registrerer vi, om du har accepteret vores salgs- og leveringsbetingelser og disse persondataretlige betingelser, og at du har givet samtykke til, at loewencph.com sender nyhedsmails til dig. De obligatoriske oplysninger anvender vi på samme måde, som de oplysninger du afgiver i forbindelse med et køb (se afsnittet ”Persondata ved køb'”). Herudover anvender vi din emailadresse til at identificere din brugerprofil.
 
COOKIES OG IP-ADRESSE
loewencph.com anvender såkaldte cookies. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer. Filen indeholder en identifikation af computeren over for loewencph.com og indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af loewencph.com, som muligt, for dig, eksempelvis for at loewencph.com kan huske dit brugernavn. I forbindelse med hvert besøg på loewencph.com registreres den anvendte IP-adresse. Din IPadresse er adressen på den computer, som du anvender til at besøge loewencph.com. IPadressen registreres for at sikre, at loewencph.com altid kan finde tilbage til den anvendte computer, hvis der skulle ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på loewencph.com.
 
INDSIGT I PERSONDATA
Du kan til enhver tid sende en mail til info@loewencph.com for at få oplyst, hvilke af dine persondata som loewencph.com bruger, hvad de bruges til, hvem der har adgang til dataene og hvor de kommer fra. Loewencph.com forbeholder sig dog ret til kun at besvare en sådan henvendelse, hvis der er forløbet mere end seks måneder fra din sidste henvendelse om det samme. Hvis du opdager, at de oplysninger, som loewencph.com behandler om dig, er fejlagtige eller vildledende, opfordrer vi dig til at rette fejlen eller kontakte os, så vi kan gøre det for dig.
 
SLETNING ELLER SPÆRRING AF DIN PROFIL
Du kan til enhver tid selv slette din profil på loewencph.com. Selv om du sletter din brugerprofil på loewencph.com, gemmer vi af regnskabsmæssige hensyn de obligatoriske oplysninger i en periode på op til fem år fra sletningen (se afsnittet ”Persondata ved køb”). Profilen er dog ikke tilgængelig – hverken for dig eller andre brugere.
 
OPLYS OS OM FEJL OG LIGNENDE
Hvis du oplever indhold på loewencph.com, som du finder fejlagtigt, anstødeligt, i strid med god etik eller måske direkte i strid med loven, vil vi gerne høre fra dig. Vi undersøger det nærmere. Du kan altid kontakte os pr. e-mail til info@loewencph.com.
 
VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA
Løwén videregiver alene persondata med dit samtykke og i det omfang, det er beskrevet i disse betingelser. Herudover sker der ikke videregivelse af persondata. Løwén forbeholder sig dog ret til at videregive dine persondata i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden loewencph.com. Erhverver skriver i disse tilfælde under på at overholde de gældende betingelser for behandling af persondata.
 
DATAANSVARLIG
Loewencph.com er dataansvarlig i forhold til de data, som registreres i forbindelse med køb på loewencph.com og de obligatoriske data, som registreres i forbindelse med oprettelsen af en kundeprofil på loewencph.com, samt ved registrering af cookies og IP-adresse.
 
DATABEHANDLER
Loewencph.com anvender en ekstern partner til at foretage den tekniske drift af loewencph.com. Denne virksomhed behandler data, for hvilke loewencph.com er dataansvarlig. Ved accept af disse betingelser accepterer du, at loewencph.com også lader data, for hvilke du er dataansvarlig, behandle af samme databehandler. Databehandleren handler alene efter instruks fra loewencph.com. Du giver ved accept af disse betingelser loewencph.com fuldmagt til at give sådan instruktion også for de data på loewencph.com, for hvilke du selv er dataansvarlig. Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På din anmodning og mod betaling af databehandlerens, til enhver tid, gældende timetakster for sådant arbejde, giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Velkommen

Vi er glade for, at du besøger vores hjemmeside.

Husk, at holde dig orienteret om lanceringer, kampagner samt nye samarbejder. 

Følg os også gerne på Instagram og Facebook.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her: